,,SPEDKOKS" - naszym znakiem firmowym jest elastyczne podejście do polityki cenowej przy respektowaniu właściwie pojmowanych zasad konkurencji.› więcej

Dane kontaktowe:


Zakład Przewozów i Spedycji
,,SPEDKOKS" Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością


ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza

tel. +48 32 757 54 50
fax. +48 32 757 54 05
e-mail: spedkoks@spedkoks.pl
 

Strona główna > Aktualnosci

Aktualności

"SPEDKOKS" został członkiem Railway Business Forum

2016-01-01

Misją Forum Kolejowego - Railway Business Forum (RBF) jest walka o zrównoważony rozwój transportu w Polsce z możliwie jak największym udziałem kolei.

Zakład Przewozów i Spedycji "SPEDKOKS" Sp. z o.o. został członkiem Railway Business Forum.


 

Misją Forum Kolejowego - Railway Business Forum (RBF) jest walka o zrównoważony rozwój transportu w Polsce z możliwie jak największym udziałem kolei.

 

Celem RBF jest integracja środowiska kolejowego wokół idei budowania szerokiego lobby, które wpływać będzie na kształtowanie i rozwój rynku, inicjowanie przedsięwzięć propagujących nowe inwestycje oraz stanowienie regulacji prawnych przyjaznych branży.

 

Krótko o RBF:

 

Idea założenia Forum Kolejowego - Railway Business Forum powstała w maju 2000 r. w środowisku prywatnych przedsiębiorców związanych z transportem kolejowym, przemysłem służącym kolei oraz usługami na rzecz przedsiębiorstw i spółek kolejowych. Pomysł zakładał utworzenie silnego związku prowadzącego działalność społeczną na rzecz wsparcia rozpoczętego w tym czasie przez rząd odważnego i dalekosiężnego programu restrukturyzacji, modernizacji i urynkowienia kolejnictwa w Polsce. Od początku inicjatorzy powstania RBF byli w pełni świadomi, że proces transformacji polskich kolei będzie żmudny i długotrwały.

 

Forum Kolejowe - Railway Business Forum jest związkiem pracodawców działających na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r. z p. zm.). Zgodnie z art.5 cytowanej ustawy podstawowym zadaniem związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

 

RBF posiada osobowość prawną. Nie prowadzi działalności gospodarczej. W myśl Statutu członkiem związku może zostać każde przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą, zatrudnia pracowników i jest związane z transportem szynowym.

Powrót
Wszelkie prawa zastrzeżone 2011 r.Wykonanie: kingsize4you